Piłkareczka*

102 teksty – auto­rem jest Piłka­reczka*.

Z biolo­gicznej de­finic­ji ser­ce napędza­ne jest przez tlen, w prak­ty­ce zaś tyl­ko miłość poz­wa­la mu żyć. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 18 kwietnia 2011, 22:45

Naj­częściej błądzą ci, którzy stoją w miejscu. 

myśl dnia z 19 kwietnia 2013 roku
zebrała 214 fiszek • 8 kwietnia 2011, 15:02

Szczęście wo­li zos­tać w ty­le, gdy go­nimy je na oślep. 

aforyzm dnia z 21 listopada 2013 roku
zebrał 242 fiszki • 2 kwietnia 2011, 07:41

Człowiek dąży do szczęścia, a gdy przy­pad­kiem w nie wdep­nie ociera but z diamentów, by dum­nie lecz śle­po szu­kać złud­ne­go złota. 

myśl
zebrała 185 fiszek • 24 marca 2011, 08:46

Zaz­wyczaj ci pier­wsi urze­kają nas dob­ry­mi ra­dami, co sa­mi ich potrzebują. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 19 marca 2011, 09:15

Ty masz wszys­tko, ale nie wiesz co znaczy kochać. Ja nie mam nic, ale kocham i się nie zamienię... 

myśl
zebrała 220 fiszek • 2 marca 2011, 11:54

Ko­bieta jak gi­tara, gdy od­po­wied­nio ją nas­troisz zag­ra tyl­ko dla ciebie. 

myśl
zebrała 281 fiszek • 11 stycznia 2011, 21:22

Na­wet szczęśli­wemu pot­rzeb­ny jest nie tyl­ko włas­ny uśmiech. 

myśl
zebrała 267 fiszek • 7 stycznia 2011, 15:38

Gdy zgaśnie miłość, człowiek będzie grze­bał się w jej popiele. 

myśl
zebrała 314 fiszek • 30 grudnia 2010, 21:31

Oswój się z sa­mot­nością, a będzie Ci wier­na jak pies. 

myśl dnia z 6 listopada 2012 roku
zebrała 294 fiszki • 17 grudnia 2010, 22:06

Piłkareczka*

Już nie powiesz "dobrych snów" Twych słów W niebie nie potrzeba już Bądź dniem, nocą przy mnie bądź Jak duch Jak czarodziej dobrych snów Czas niech płynie poprzez nas Kto zgasł Temu niepotrzebny czas Głos twój ciepły ucichł głos Już noc Niebu niepotrzebna noc Łzy niech płyną wyschną łzy Więc wiesz W niebie nie potrzeba łez Jeśli spotkasz tych Których znałeś idź Mieni się wśród gwiazd Obietnicy blask Graj aniele ciszy graj Twych strun Niechaj dotknie smutek mój Weź na drogę dobrych chwil Kto wie Co tam w niebie dadzą ci Jeśli spotkasz tych Których znałeś idź Mieni się wśród gwiazd Obietnicy blask Próg przekroczyć nieba próg Byś mógł Pukaj aż uchylą wrót Śpij O wschodzie słońce drży To nic Już nadchodzi chłodny świt

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Piłkareczka*

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność